Generelt om fyring

Hurtig eller kraftig varme 

Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde.

 

Maksimal afbrænding

Der må pr. time maksimalt fyres med:

Maksimal afbrænding Typisk
indfyringsinterval
ved nominel ydelse

Træ 3,0 kg 60 min 60 min.
Briketter 2,4 kg 60 min 60 min.

Overstiges denne grænse, er brændeovnen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, da brændeovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Brændeovnen er godkendt til inter­mitterende brug.

Lang brændtid

Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2), men meget store stykker træ, og reguleringsknap samtidigt stilles til minimum. Den langsomste forbrænding opnås ved at at sætte reguleringsstangen i position minimum. Ved langsom for­brænding kan det være svært at holde ruden ren.

Den medfølgende dækplade er også med til at øge brændtiden. Dækpladen anbringes oven på rysteristen. Dækpladen er løftet ca. 8 mm over risten, så den primære forbrændingsluft fordeles jævnt i brændkammerets bund.

For svag fyring

Er de ildfaste materialer i brændkammeret „sorte“ efter en indfyring, betyder det at brændeovnen forurener, og at automatikken ikke fungerer optimalt. Der skal derfor åbnes med reguleringsknappen. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ.

Brændselstyper

Det anbefales at bruge kløvet birke- eller bøgetræ, der har været opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og af­brænde for hurtigt.

Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar for­brænding til følge.

<