Rensning

Før du starter med rengøring af brændeovnen, skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken.

Røgledeplade

Røgledeplade tages ud. Skub pladen frem og løft den op og lidt til siden. Vip den ene side ned og pladen er nu fri og kan tages ud af brændkammeret. Jernrøgledepladen tages ud. Transportsikringen rettes ud. Pladen løftes fri af krogene og kan derefter tages ud.

Isolering

Brændkammerets effektive men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Hvis bagpladen revner, kan det medføre, at den sekundære luft fordeles forkert i brændkam­meret, og den bør derfor udskiftes. Det betyder ikke noget for brændeovnens effektivitet, at sidepladerne revner.

Sideplader og røghylde bør dog udskiftes, når de er slidt ned til under halvdelen af oprindelig tykkelse.

Låge/glas

Kontroller at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler.

Er glaslågen tilsodet, kan den rengøres med let fugtet papir dyppet i aske. Kontroller jævnligt at pakninger i låge er hele og bløde. Hvis ikke bør de udskiftes. Brug kun originale pakninger som kan købes hos forhandleren.

<