Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det nemmeste er at støvsuge ovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster – eller støve brændeovnen af med en tør, blød klud eller støvekost. Men husk, kun på en kold brændeovn. Brug ikke sprit da det fjerner lakken. Én gang om året bør brændeovnen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod.
Låge og lukkebeslag skal smøres med kobberfedt.

Tømning af askeskuffe eller –potte

Akseskuffen tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende denne på hovedet og derefter forsigtigt trække den op af posen igen. Aske bortskaffes via dagrenovationen.

N.B. Asken skal være helt kold før den fjernes fra brændeovnen!

Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i brænde­ovnen er gået ud!

Serviceeftersyn

Mindst hvert andet år bør brændeovnen gennemgå et grundigt forebyggende serviceefter­syn.
Serviceeftersynet omfatter bl.a:

• Grundig rengøring af brændeovnen

• Smøring af hængsler med kobberfedt

• Kontrol af pakninger samt evt. udskiftning. Pakning mellem låge og glas skal altid udskiftes

• Justering af håndtag/låge

• Kontrol af automatik

• Evt udskiftning af fjeder i automatik

• Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning

• Brug kun originale reservedele.

<