Fokus på miljøet

Den 1. Juni 2008 træder en ny bekendtgørelse i kraft om regulering af luftforurening fra brændeovne. Du kan læse hele bekendtgørelsen her:

http://www.mst.dk/Luft/Partikelforurening/Braendeovne

Derefter længere nede i teksten: ”Det endelige udkast til bekendtgørelsen”.
Det vigtigste i bekendtgørelsen lyder således:

§ 4. Fyringsanlæg må ikke sælges eller overdrages, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der medfølger dokumentation herfor. Kravet gælder dog ikke ved salg eller overdragelse af en ejendom med tilhørende installeret fyringsanlæg.
Stk. 2. Fyringsanlæg må ikke tilsluttes, uden at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 og uden at der foreligger dokumentation herfor.
Stk. 3. Dokumentationen skal tilvejebringes ved afprøvning, jf. § 5.
Stk. 4 . Dokumentationen skal foreligge i form af en prøvningsattest, jf. § 7, eller en kopi heraf.
Stk. 5. Halmfyrede centralvarmekedler, som tilsluttes i landzone, skal ikke overholde emissionskravene for partikler i bilag 1. Den, der sælger eller overdrager en sådan kedel, skal forinden gøre modtager opmærksom på, at fyringsanlægget kun må tilsluttes i landzone.

Emissionskravene skal være opfyldt efter A eller B:

A) De norske NS 3058 - Emissionskrav 10 g/kg træ
B) DIN+ (Emissionskrav 75 mg/nm3 ved 13% O2) eller tilsvarende standard, f.eks. A15 fra Østrig

Skemaet nedenfor viser data fra Heta’s Scan-Line 500  holdt op imod data fra Svanemærkede ovne. Her klarer vores ovne sig ganske udmærket, og endda bedre. – Grundlæggende mener vi dog, at der i øjeblikket er alt for meget fokus på kulilte, partikeludslip og tjæreindhold, i forbindelse med fyring i brændeovne. Man burde måske tale lidt mere om de forholdsvis langt mere positive ting, såsom reduceret CO2 og en kæmpe besparelse på fossile brændsler. – Ellers ender det med, at den almindelige forbruger ikke tør købe en brændeovn af frygt for, at den sviner naturen til, og altså mere fokuserer på partikeludslip end de store økologiske fordele, der er forbundet med træfyring.

<