Før du starter med rengøring af brændeovnen, skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken.

Røgledeplade

Røgledeplade tages ud. Skub pladen frem og løft den op og lidt til siden. Vip den ene side ned og pladen er nu fri og kan tages ud af brændkammeret. Jernrøgledepladen tages ud. Transportsikringen rettes ud. Pladen løftes fri af krogene og kan derefter tages ud.

Isolering

Brændkammerets effektive men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Hvis bagpladen revner, kan det medføre, at den sekundære luft fordeles forkert i brændkam­meret, og den bør derfor udskiftes. Det betyder ikke noget for brændeovnens effektivitet, at sidepladerne revner.

Sideplader og røghylde bør dog udskiftes, når de er slidt ned til under halvdelen af oprindelig tykkelse.

Låge/glas

Kontroller at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler.

Er glaslågen tilsodet, kan den rengøres med let fugtet papir dyppet i aske. Kontroller jævnligt at pakninger i låge er hele og bløde. Hvis ikke bør de udskiftes. Brug kun originale pakninger som kan købes hos forhandleren.

FØR DU KØBER
BRÆNDEOVN

Køb af brændeovn er en investering i et møbel, som du skal se på i mange år. Derfor skal du overveje dine behov grundigt inden du køber…

GENEREL VIDEN
OM FYRING

Læs mere om hvordan du får mest muligt ud af din brændeovn. Det er både godt for din brændeovn og for din økonomi…

VEDLIGEHOLD
AF BRÆNDEOVN

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum…

OPTÆNDING
OG FYRING

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring…

FOKUS PÅ
MILJØET

Den 1. Juni 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om regulering af luftforurening fra brændeovne. Du kan læse hele bekendtgørelsen her…

RENSNING AF
BRÆNDEOVNE

Før du starter med rengøring af brændeovnen, skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken…