Vedligeholdelse af din brændeovn

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det nemmeste er at støvsuge ovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster – eller støve brændeovnen af med en tør, blød klud eller støvekost.

Men husk, kun på en kold brændeovn. Brug ikke sprit da det fjerner lakken. Én gang om året bør brændeovnen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod.

Låge og lukkebeslag skal smøres med kobberfedt.

Tømning af askeskuffe eller –potte

Akseskuffen tømmes lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende denne på hovedet og derefter forsigtigt trække den op af posen igen. Aske bortskaffes via dagrenovationen.

N.B. Asken skal være helt kold før den fjernes fra brændeovnen!

Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i brænde­ovnen er gået ud!

Serviceeftersyn

Mindst hvert andet år bør brændeovnen gennemgå et grundigt forebyggende serviceefter­syn.
Det du bør gøre er følgende:

• Grundig rengøring af brændeovnen

• Smøring af hængsler med kobberfedt

• Kontrol af pakninger samt evt. udskiftning

• Justering af håndtag/låge

• Kontrol af automatik

• Evt udskiftning af fjeder i automatik

• Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning

• Brug kun originale reservedele.

FØR DU KØBER
BRÆNDEOVN

Køb af brændeovn er en investering i et møbel, som du skal se på i mange år. Derfor skal du overveje dine behov grundigt inden du køber…

GENEREL VIDEN
OM FYRING

Læs mere om hvordan du får mest muligt ud af din brændeovn. Det er både godt for din brændeovn og for din økonomi…

VEDLIGEHOLD
AF BRÆNDEOVN

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum…

OPTÆNDING
OG FYRING

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring…

FOKUS PÅ
MILJØET

Den 1. Juni 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om regulering af luftforurening fra brændeovne. Du kan læse hele bekendtgørelsen her…

RENSNING AF
BRÆNDEOVNE

Før du starter med rengøring af brændeovnen, skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken…