Inden du køber brændeovn

Køb af brændeovn er en investering i et møbel, som du skal se på i mange år. Derfor skal du overveje dine behov grundigt inden du køber. For ovnens placering, boligtypen og det areal der skal opvarmes, har nemlig ligeså stor indflydelse på hvilke egenskaber din ovn bør have, som dine ønsker og forventninger til stil og design.

Du har måske en drøm om et sted hvor familien kan samles om flammerne, eller måske har du et praktisk behov for at få et supplement til gas- eller oliefyret.

Varme på kort eller langt sigt

Det er ikke kun designet, der adskiller to brændeovne fra hinanden. Det gør forbrændingsteknikken og materialerne også. Kraftige materialer, solide hængsler og et godt isoleringsmateriale er derfor blot nogle af de ting, du skal være opmærksom på, når du skal vurdere en ovns holdbarhed.

Der udover er det vigtigt at være opmærksom på den pakning, der sidder mellem lågen og ovnen. Er den af stål er den vanskelig at skifte, og ikke så tætsluttende som en keramisk glaspakning. Ligesom med de øvrige materialer gælder det, at jo bedre materialer og forarbejdning, jo længere tid får du glæde af din nye brændeovn.

Brug tid på hygge i stedet for rengøring

Generelt kræver brændeovne ikke megen rengøring. Men du skal kontrollere alle pakninger og bevægelige dele inden fyringssæsonen begynder, og rense og rengøre ovnen indvendig når fyringssæsonen er ovre.

Ligeledes er det en god idé at tage røgvenderpladerne ud for at se, om der er fri passage til skorstenen. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at brændeovne er behandlet med en varmebestandig maling, som ikke tåler vand. Derfor skal al vedligeholdelse, såvel indvendig som udvendig foregå uden anvendelse af vand.

Følg desuden altid fabrikantens anvisninger.

Varme på få eller mange m2

Stor er ikke nødvendigvis bedst, når du køber ny brændeovn. Derfor skal du sikre dig, at den ovn du køber har den rette effekt i forhold til det areal, du vil opvarme. Kig altid på driftsintervallet og fabrikantens angivelser.

De fleste ovne har rigelig ydelse i forhold til behovet. Husk en lille ovn med et lille brændkammer brænder rent ved en lille ydelse, men kan også sagtens give meget varme og stadig brænde rent.

Hvorimod det kan være svært at få en ovn med et stort brændkammer, til at brænde rent med en lille ydelse. Det vil sige at jo større brændkammer og ruden er, destro højere ”grundydelse” skal der til for at ovnen brænder rent.

Når ovnen brænder ved den rigtige ydelse, bliver rude og brændkammer holdt fri for sod. Derfor vælg din ovn i samråd med din pejseforhandler, så du får den størrelse ovn som passer til dit behov.

FØR DU KØBER
BRÆNDEOVN

Køb af brændeovn er en investering i et møbel, som du skal se på i mange år. Derfor skal du overveje dine behov grundigt inden du køber…

GENEREL VIDEN
OM FYRING

Læs mere om hvordan du får mest muligt ud af din brændeovn. Det er både godt for din brændeovn og for din økonomi…

VEDLIGEHOLD
AF BRÆNDEOVN

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum…

OPTÆNDING
OG FYRING

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring…

FOKUS PÅ
MILJØET

Den 1. Juni 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om regulering af luftforurening fra brændeovne. Du kan læse hele bekendtgørelsen her…

RENSNING AF
BRÆNDEOVNE

Før du starter med rengøring af brændeovnen, skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken…